Ajans Hale Etkisi

Ajans Hale Etkisi, 2014’ün ikinci çeyreğinde İstanbul’da filizlenen bir düşünce akımı olan “Etki Hareketi”nin reklamcılık misyonuyla kurumsallaşmasıdır. Etki Hareketi’nin temsilcileri, bu harekete, resmi bir kimlik kazandırmak amacıyla 27 Nisan 2015’te Kadıköy, Moda’da toplandılar. Yoğun tartışmalar sonucunda “Moda Doktrini” oluşturuldu.

Hale etkisi kelimesi bir psikoloji terimidir. Bir şeyin olumlu özelliklerinin yarattığı ışığın göz kamaştırıcı etkisinin, olumsuzları örtmesi, gizlemesi anlamına gelir. Biz bu terimin reklamcılığın doğasını çok iyi anlattığını düşündük. “Hale Etkisi, faaliyet alanında güvenilir, verimli, dinamik, vs.” ile başlayan, içinde beylik laflar barındıran bir misyon yazısı yazmayı biz de istedik ama sinmedi içimize. Etki Hareketi bir çok kavramı kökten etkileyebilecek bir düşünce akımı iken; Ajans Hale Etkisi ticari bir kuruluştur.

Moda Doktrini’ne göre “Reklam, kamu yararı için yapılan bir şey değildir ama bu reklamın dürüst olmayacağı anlamına gelmez.” Bu doktrini kendilerine düstur edinen Ajans Hale Etkisi ekibi de; klasik söylemlerden adeta tiksinen, genelle aynı fikirde olmaya önem vermeyen, söylenmeyeni söyleyip, yapılmayanı yaparak bilinmeyen sularda yüzme riskinin adrenaliniyle yaşayan ve başka yürlü bir yaşamı tahayyül bile edemeyen insanlardan kuruludur…

İşte bu yüzden Ajans Hale Etkisi der ki: “Ya farklı olsun ya olmaz olsun!”