Dekorasyonda Estetiğin Önemi Nedir

DEKORASYON VE ESTETİK

Dekorasyon, yaşanılan-zaman geçirilen alanı işlevsel şekilde, isteğe göre, estetik kaygısı güdülerek yeniden düzenleme, dizayn etme işidir. Dekorasyonda, ana yapının aslına sadık kalınarak mekanı estetik bir şekilde, yani bir tarzda oluşturma, tasarlama söz konusudur.

 Dekorasyonda estetiğin önemi nedir

Bu yönüyle dekorasyonun asıl amacı mevcut alanı estetize etmedir. Asıl kaygı estetiktir. Yaşam boyu içinde bulunulan mekanı güzelleştirme, değiştirme isteği, merakı her zaman var olmuştur. Yaşanılan yerin özelliklerinin, enerjisinin insan psikolojisi üzerindeki etkisi yadsınamaz. Bu gerçeğin daha fazla önem kazandığı günümüz koşullarında, dekorasyon merakı da daha önemli hale gelmiş, belli bir bütçenin ve zamanın ayrıldığı bir konu olmuştur. Daha önce de belirtildiği gibi asıl amacın estetik olduğu dekorasyonda işlevsellik de göreceli olarak önemlidir.

Mekanın işlevsel-kullanılabilir olması, özellikle daha dar alanlarda ön plana çıkmaktadır. Çok amaçlı alanlar, bölümler oluşturulması, mekandan yer kazanma yöntemleri, duvar rafları, çok katlı üniteler, gömme dolaplar vb. dar mekanları kullanılabilir kılmak üzere tasarlanmış yeni dekorasyon fikirleridir. Tüm bunlar tasarlanırken mekanın estetik olarak düzenlenmesi yine asıl amaçtır.

Dekorasyon, yalnız mekanın belli objelerle güzelleştirilmeye çalışıldığı bir iş olmaktan çok bir kompozisyonu ifade eder. Her şeyde olduğu gibi mekanda da eşya, renk, tarz belli bir uyum içinde olduğunda; diğer bir deyişle bir kompozisyon oluşturduğunda ancak estetik olabilmekte; hatta işlevsellik kazanabilmektedir. Aksi taktirde çoğunlukla yapıldığı gibi mekan, alabildiğinden çok daha fazla malzeme ile doldurulduğunda; boğucu bir atmosfer, uyumsuz bir tarz göze çarpmaktadır. Bu durumda estetikten de söz edilememekte, kullanılabilir alanlar da oluşturulamamaktadır.

Söz konusu yaşam alanı olduğunda, işlevselliğinden bir şey kaybetmeden, estetik bir mekan tasarlamak; dekorasyon olarak ifade edilebilir. Diğer bir deyişle estetik kaygısı, dekorasyonu doğurmuştur.