İş Kanununa Göre Yıllık İzin

İş Kanunu’na izin yasal bir haktır. İşyerinde çalışmaya başlayan işçi, çalışmaya başladığı günden itibaren bir yıl çalıştıktan sonra izin kullanma hakkına sahip olur. Bu sürenin içinde, işyerinin deneme süresi olarak belirlediği sürede vardır.

Burada bir önemli husus bulunmaktadır. Bazı işler vardır ki dönemsel işlerdir veya kampanya işleridir. Bu tarz işlerde; kanunun düzenlemiş olduğu yıllık ücretli izin hakları ve yükümlülükleri uygulanmaz.

is kanununa gore yillik izinYıllık ücretli izin hesaplaması yapılırken, hesaplama sırasında çalışılmış kabul edilen bazı durumlar bulunmaktadır. Genel kabul edilen tatiller, ulusal bayramlar, Kadın işçiler için verilen doğum öncesi ve sonrası çalışamadıkları günler, evlenme ve ölüm gibi durumlarda, hastalık veya kaza durumları gibi durumlar yıllık izinden düşülmeyen durumlardır.

İşverenin, işçiye vermiş olduğu diğer ücretli, ücretsiz izinler veya istirahat izinleri yıllık kullanacakları izine mahsup edilememektedir. Bu süre yıl içini kapsamaktadır.

Eğer işçinin kullanmak istediği yıllık izin tarihleri, resmi tatillere veya genel tatillere denk gelmekte ise; kullanılan izin süresinden bu süreler düşülmez.

İzin süresi içinde, işçinin başka bir işte çalıştığı tespit edilirse eğer işverenin, izinde ödediği ücreti geri alma hakkı bulunmaktadır.

İşçi yıllık ücretli izin hakkını kullanacağı zaman; işveren izin kullanan işçisine izin başlangıcında ödeme yapmak zorundadır. Bu ödeme peşin de olabilir, avans şeklinde de olabilir. Her ikisi de mümkündür.