Türkiye Ve Dünyada Lojistik Sektörü

Her geçen gün biraz daha fazla globalleşen dünyada ülkeler arasında ithalat ve ihracat giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak da gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler hızla gelişmekte olan lojistik sektörüne entegre olmuş durumdadır. Türkiye’de lojistik özellikle 1980-1990 yılları arasında kara, hava, deniz ve demiryolu ve kombine taşıma sistemleri ile gelişimini tamamlamış ve 1990’lı yıllardan sonra büyük bir atılım gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de Lojistiğin Geçmişi

Dünya üzerindeki modern ve gözde uygulamalara ayak uyduracak biçimde hizmet kalitesini artıran ve alanında uzmanlaşan Türk lojistik sektörü 2000’li yıllara gelindiğinde artık bir kademe daha ileri giderek gerek iç pazarda gerekse de uluslararası pazarda farklı firmalarla işbirliği sayesinde yurtiçi ve yurtdışı büroları ile hizmet kalitesini üst düzeye çıkararak dinamik bir sektör haline gelmiştir.

Lojistiğin Piyasadaki Önemi

Kavram olarak lojistiğin önemi ilk başlarda ihracat ve ithalat ile sonraları ise süpermarket ve hipermarketlerin büyük ölçekli perakendecilik yaklaşımı ve elektronik ticaretin hızlı yayılması ile artış göstermiştir. Sektörden sektöre ve üründen ürüne göre değişkenlik gösterse de ortalama olarak ticari olarak alınıp satılan bir ürünün satış fiyatında yüzde 4 ila yüzde 20 arasında taşıma giderleri vardır. Lojistiğe ait giderler Kuzey Amerika ülkelerinde gayri safi milli hasılanın yüzde 10’unu, Avrupa ülkelerinde yüzde 11’ini ve Türkiye’de ise tahminen yüzde 13’ünü oluşturmaktadır.

Lojistiğe Etki Eden Faktörler

Bir ülkenin lojistiğinde coğrafya önemli bir etkendir. Ancak bu avantaj ya da dezavantaj tek başına yeterli değildir. Fiziksel ve kurumsal altyapılar ülkenin lojistiğinde en az coğrafya kadar önem arz eder. Bu bağlamda ülkemizin lojistiği düzenleyen bir master plana ihtiyacı vardır. Bu plan kapsamında ülkemizin sanayi ve ticaret envanteri çıkarılarak projeksiyonlarının yapılması gerekir. Lojistiğin taşımacılığa göre daha geniş bir bakış açısına sahip olduğu bilinerek hareket edilmelidir.